cíle sdružení

Cíle spolku

— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o současné čínské společnosti a jejím vývoji

— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o kulturním rozvoji a domácích i zahraničních aktivitách na tomto poli

— výuka čínského jazyka na různých úrovních v rámci mimoškolních aktivit a vzdělávání dospělých včetně seniorských kurzů
 
— výuka českého jazyka na různých úrovních pro čínsky mluvící občany
  
— profesní sdružování expertů a odborníků působících v nejrůznějších oblastech s vazbou na  čínskou společnost jak v Číně samotné, tak i v zahraničních čínských komunitách

— formování specializovaných útvarů a odborných sekcí se specifickým zaměřením

— navázání kontaktů s čínskými partnery za účelem výměny zkušeností, podpory odborných stáží a výměny kulturních aktivit

— vydávání, propagace a šíření čínské literatury včetně učebních textů, materiálů a pomůcek

— organizace výměnných zájezdů dětí a mládeže obou zemí

— organizace poznávacích zájezdů do Číny pro dospělé se zvláštním zřetelem na seniory

— pořádání poznávacích zájezdů do zemí s výrazným čínským kulturním vlivem

— zakládání a rozvoj profesních a regionálních Čínských klubů v celé ČR, jejichž úkolem je šíření aktivit sdružení

 Staňte se členy našeho institutu a získejte slevy na naše kurzy i publikace!