přihláška

Členská přihláška

jméno a příjmení

 


korespondenční adresa

 


telefon

 


e-mail

 


preferovaná oblast zájmu, připomínky, návrhy, podněty

 

Jsem

 žák ZŠ

 student SŠ

 student VŠ

 v produktivním věku

 senior

 100,- Kč

 200,- Kč

 300,- Kč

 500,- Kč

 300,- Kč


a zaplatím za rok odpovídající výši členského příspěvku 


Kolektivní člen (organizace, škola apod.) - členský roční příspěvek 1000,- Kč.


Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu


Čínský institut Praha
Ke Spálence 45
14300  Praha 4 
nebo na
e-mail cinskyinstitutpraha@seznam.cz


Staňte se členy našeho institutu a získejte slevy na naše kurzy i publikace!